0905 729 343 skodova@orin.sk

Pred troma rokmi sa jeho meno objavilo na tabuľke rekordov. Naznačovalo to dobrý prístup ku klientom a k práci ako takej. Mladý, ambiciózny človek z Hornej Nitry ale dokázal viac. O dva roky sa stal šéfom stredoslovenskej skupiny obchodných zástupcov a  jeho ciele sa rozšírili o ciele ostatných a o zodpovednosť za výsledky všetkých. To je Matej Gergely.

Bol si pol roka vo firme a už si dosiahol rekord v predaji. Ako si na to spomínaš?

Bol to perfektný pocit, bolo to splnenie toho, po čom som túžil. Teraz sa tam chcem znova zapísať, ale už nie ako jednotlivec, ale ako skupina.

Je rozdiel pracovať za seba a riadiť tím ?

Určite je to iné. Mám oveľa väčšiu zodpovednosť , zodpovednosť za celý tím, treba efektívne zvládnuť oveľa viac prekážok.

Čím teda možno zjednotiť a motivovať ľudí  aby  vydali zo seba to najlepšie?

Každý z nás chce byť čo najúspešnejší, ale len tí, ktorí na sebe pracujú, to aj dosiahnu. Musia sa rozhodnúť a k tomu im niekedy treba pomôcť, doviesť ich k tomu, aby to mohli zvládnuť.

Ako?

Nie je na to všeobecný recept, ja sa snažím ku každému pristupovať individuálne a snažím sa ich zapojiť skôr do tímu. Nerobím z nich jednotlivcov, robím z nás jeden tím. Nie sú zodpovední len za seba, ale za celý tím. Snažíme sa byť silní v skupine a skutočne ťahať za jeden povraz. Máme taký slogan, že každý chvíľku ťahá pílku, takže vždy je niekto najlepší, možno dvaja, traja, ale na budúci týždeň to môže byť zasa inak. A toto sa snažíme stále udržiavať- naozaj pracovať ako jeden silný tím.

Prečo si sa rozhodol pre ORIN ? Čo ťa oslovilo?

Veľmi ma zaujal prepracovaný systém práce, každý má vo firme svoju úlohu a každý robí to, čo má a čo najlepšie vie. V predchádzajúcej práci som bol tiež obchodný zástupca, ale tam som musel robiť všetko. Tu sa človek naozaj môže sústrediť na svoju prácu a tomu pomáhajú ďalší ľudia. Celý ten systém funguje a dáva to zmysel.

Za svoju prácu samozrejme dostávaš peniaze. Ale čo ti ORIN dal okrem nich?

Pre mňa osobne peniaze nie sú vôbec motiváciou. Práca v Orine ma naučila správne komunikovať a motivuje ma stále na sebe pracovať a byť lepší ako včera. Takže to je to- Orin mi dáva priestor rásť nielen kariérne, ale aj osobnostne. A to ma na tom baví. Tie peniaze prídu, keď na sebe človek pracuje, ale prvotnou motiváciou isto nie sú.

V čom je ORIN odlišný od ostatných?

Myslím , že hlavne v tom, že individuálne pristupuje ku každému tak, aby sa zlepšil na základe vlastných schopností. To znamená, že neškatuľkuje. A to je aj dôvod, prečo som sem prišiel.

Ak by niekto známy hľadal prácu  odporučil  by si mu ORIN?

Ak by som bol presvedčený, že má naozaj o pracovnú pozíciu záujem a bude ju robiť zodpovedne, tak by som mu odporučil. Ale ak by som si myslel, že je to len taká skúška na mesiac-dva, tak  mu to ani neponúknem.

Čo podľa teba očakávajú mladí ľudia pri nástupe do zamestnania?

Myslím si, že niektorí očakávajú hlavne veľa peňazí. A to je možno chyba. V prvom rade by mali chcieť úspech a dobré výsledky  a s tým potom príde aj to ostatné.