0905 729 343 skodova@orin.sk

Je tou , ktorej prejde cez „ruky“ každý nový zamestnanec, ktorý bude prichádzať do styku  so zákazníkmi. Komunikácia je totiž vo firme veľmi dôležitá a vytvára základ dobrých vzťahov- v tomto prípade firmy a klienta. Na to treba ľudí pripraviť, „vytrénovať“ a to je jej úlohou. Školiteľka Stanka Škodová to robí v Orine už 17 rokov…

Používaš osvedčené veci aj Ty sama v súkromí?

Jasné. Naša práca je zaujímavá práve tým, že všetko čo sa naučíš z pohľadu komunikácie a  emócií v práci, môžeš použiť aj v živote, keď to použiješ správnym spôsobom.

Napríklad?

Tak napríklad komunikáciu, spôsob zvládania rôznych nálad zákazníkov…Ak sa to naučíš v práci, potom to ľahšie zvládaš aj v súkromí. Napríklad riešenie konfliktov alebo ťažších situácií.

V spoločnosti ORIN pracuješ 17 rokov. Určite si za ten čas mala rôzne lukratívne ponuky. Prečo  si mu zostala verná?

Pretože tu je moje srdce. Proste robím to, čomu verím. Robím to celým mojím srdcom a ani neuvažujem o tom, že by som menila. Mala som ponuky, jasné, ale ani raz som nezaváhala.

Za svoju prácu, samozrejme, dostávaš peniaze. Ale čo Ti ORIN dal okrem nich?

Predovšetkým možnosť osobnostného rastu, možnosť zlepšovania sa aj v osobnom živote, nielen pracovnom. A množstvo kolegov, ktorí sú zároveň aj priateľmi.

Ak by Tvoj známy hľadal prácu – odporučila  by si mu ORIN?

Ak by som si myslela , že je schopný a prinesie niečo firme a firma jemu, tak áno. Ak by som pochybovala, neponúkla by som mu prácu v žiadnom prípade.

Čo človek získa prácou v tejto firme a v čom je ORIN odlišný od ostatných?

Myslím, že získa takú druhú „rodinu“. Máme tu všetci mnoho priateľov a myslím, že každý z nás si tu našiel nielen kolegu, ale aj veľmi blízkeho priateľa. Že sa stretávame aj v súkromí a zdieľame spolu veľa. Tak v tom je Orin iný. Atmosférou medzi nami a tými vzťahmi a ľudskosťou. Čo často počujem od iných ľudí, že toto u nich nie je. Že práve to chýba  ľuďom vo firmách.

Hovorili sme o komunikácii. V čom je podľa Teba základ dobrej komunikácie ?

V porozumení. Komunikovať s porozumením, nebojovať s človekom, ale prijať jeho názor a počúvať ho. A viesť ho k tomu, aby bol schopný prijať aj ten tvoj názor iným spôsobom. Ale nebojovať s jeho názorom.

Dá sa to odhadnúť, či je človek takto prístupný , či bude schopný takto pozerať na vec?

Dá sa. Už na prvom pohovore. Niekedy to nemusia byť žiadne cielené otázky, ale bežný rozhovor o jeho názoroch, živote, o záľubách, o minulom zamestnaní. Často si ani neuvedomí, že mi dáva tú pre mňa dôležitú informáciu.

Čo podľa Teba očakávajú ľudia pri nástupe do zamestnania ?

Záleží na pozícii. Ak je to bežný zamestnanec, tak dobré pracovné prostredie, dobré vzťahy a dobrú atmosféru. To je prvé čo chcú, čo cítia a oceňujú. Často počujem, že to je práve to čo sa im páči -že sa tu cítia dobre. A myslím, že to je veľmi dôležité, lebo vtedy chodí človek s radosťou do práce a nie s nejakým strachom.

Každý človek je individualita. Čím teda možno zjednotiť a motivovať ľudí aby  sa správali podľa určitých predstáv a vydali zo seba to najlepšie?

Ak chceme byť úspešní, musíme vnímať aj to, že každý človek je iný, má svoje silné a slabé stránky. Preto treba nájsť tie silné a tie keď posilňuješ, tak na tom vieš postaviť jeho úspech. Nepotrebujem,  aby ten človek robil to, čo si predstavujeme my, stačí, aby sa stotožňoval s našou filozofiou a išiel za rovnakým cieľom. To je nutné. Ak nie, tak musí ísť do inej firmy, takej, ktorá má podobnú filozofiu a hodnoty ako má on. Takže v prvom rade vždy hľadám človeka, ktorý má svoje životné hodnoty čo najbližšie k našim,  aby jeho životná filozofia bola rovnaká ako tá naša. A vtedy ten človek môže ísť s nami za jedným cieľom. Ale on musí byť sám sebou. Ja musím nájsť tie jeho silné stránky a na tom pracovať. Na tom stavať jeho úspech.